Layout View

لیست دوره های آموزشی منتشر شده

دوره های آموزشی
انتخاب جلسات بر اساس تاریخ
Layout View - Session 24
ASP.Net Core MVC

Layout View – جلسه ۲۴

در این جلسه از آموزش ASP.NET Core به بررسی Layout View خواهیم پرداخت و نحوه ایجاد و استفاده از آن در نما را آموزش خواهیم داد. همانگونه که در جلسات قبل مشاهده کردید ما برای ایجاد هر نما مجبور بودیم که تمام قالب فایل HTML را ایجاد نماییم تا بتوانیم قطعه کد و تگ‌های مربوط به View مورد نظر خود را در قسمت Body و یا هر قسمت دیگری وارد کنیم.