Form Validation

لیست دوره های آموزشی منتشر شده

دوره های آموزشی
انتخاب جلسات بر اساس تاریخ
AddSignleton-AddScoped-AddTransient-Dropdown-List-Validation-Session51-min
ASP.Net Core MVC

تفاوت AddSingleton – AddTransient – AddScoped – جلسه ۵۱

در این جلسه از آموزشی ASP.NET Core MVC به بررسی تفاوت AddScoped، AddTransient و AddSingleton خواهیم پرداخت، همچنین اعتبارسنجی DropDownList را پیاده‌سازی میکنیم. ما در جلسه 16ام به صورت تئوری به تفاوت میان این سه سرویس اشاره نمودیم. در این جلسه قصد داریم برای تفهیم بهتر این موضوع، به صورت عملی به بررسی تفاوت میان آنها بپردازیم. همچنین در ادامه این جلسه روشهای پیاده‌سازی اعتبارسنجی بروی DropDown Listها را بررسی میکنیم.

CRUD Operations in ASP.NET Core MVC with EF Core - Session50
ASP.Net Core MVC

عملیات CRUD در Controller و View – جلسه ۵۰

در این جلسه قصد داریم تا به پیاده سازی عملیات CRUD (خواندن، نوشتن، بروزرسانی و حذف) در Controller و View مربوط به وب اپلیکیشن ASP.NET Core با معماری MVC بپردازیم. همانگونه که مشاهده نمودید در جلسه 48ام ریپازیتوری مربوط به عملیات CRUD را (برای پایگاه داده SQL Server و داده‌های ایستا) را پیاده‌سازی نمودیم. در این جلسه قصد داریم با استفاده از آن ریپازیتوری، عملیات CRUD را بروی وب اپلیکیشن خود توسعه دهیم.

ASP.Net Core MVC

ایجاد فرم و اعتبارسنجی فرم توسط Tag Helper – جلسه ۴۴

در این جلسه آموزش ASP.NET Core قصد داریم نحوه ایجاد فرم توسط Tag Helper را بررسی نماییم، سپس به اعتبارسنجی فرم توسط Tag Helper خواهیم پرداخت. در جلسات گذشته نحوه ایجاد فرم توسط Html Helper را بررسی نمودیم و همچنین به معرفی Data Annotation ها جهت اعتبارسنجی مدل و فرم پرداختیم. همچنین در جلسه 38 مبحث اعتبارسنجی فرم را با جزئیات مورد بحث قرار دادیم. در این جلسه، مبحث ایجاد فرم و اعتبارسنجی با استفاده از تگ هلپرها را با مورد بحث قرار میدهیم.

RegularExpression Attribute & Compare Attribute - Session 40
ASP.Net Core MVC

خصوصیت RegularExpression و خصوصیت Compare – جلسه ۴۰

در این جلسه از آموزش ASP.NET 5.0 / Core قصد داریم تا به معرفی خصوصیت RegularExpression و خصوصیت Compare بپردازیم و از این دو خصوصیت در پروژه خود استفاده نماییم. اگر با Regular Expression آشنایی ندارید، میتوانید توضیحات تکمیلی این مبحث را در سایت میکروسافت که این قسمت قابل دسترس میباشد را مشاهده نمایید. همچنین شما میتوانید Regular Expressionهای پرکاربرد را در سایت Regular Expression Library جستجو نمایید و در پروژه های خود استفاده نمایید. ضمنا امکان تست عبارات باقاعده در سایت Rubular میسر میباشد که به شما این امکان را میدهد که تا قبل از استفاده از آن عبارت در پروژه خود، نسبت به تست آن اقدام نمایید.

Range Attribute - Custom Attribute & Custom Validation
ASP.Net Core MVC

خصوصیت Range، سفارشی‌سازی Attribute و سفارشی‌سازی Validation – جلسه ۳۹

در این جلسه از آموزش ASP.NET Core به معرفی خصوصیت Range خواهیم پرداخت و همچنین نحوه سفارشی‌سازی Attribute و سفارشی‌سازی Validation را ارائه خواهیم داد. در ادامه مبحث جلسه 38 در مورد اعتبارسنجی فرم‌ها به معرفی یک خصوصیت دیگر به نام Range خواهیم پرداخت. همچنین روش سفارشی‌سازی خصوصیت‌های (Attribute) مختلف را ارائه خواهیم نمود و در ادامه نحوه ایجاد یک خصوصیت اعتبارسنجی (Validation Attribute) جدید را نیز بررسی میکنیم.

Form Validation - Required & StringLength Attribute - Session38-mi
ASP.Net Core MVC

اعتبارسنجی فرم در ASP.NET Core – جلسه ۳۸

در این جلسه از آموزش ASP.NET Core / 5.0 به مبحث اعتبار سنجی فرم در ASP.NET Core و یا همان (Form Validation) خواهیم پرداخت. همچنین دو خصوصیت StringLength و Required و هلپر ValidationMessageFor را بررسی مینماییم. جهت اعتبار سنجی یک فرم میبایست تغییراتی در Controller، Model و نما بسته به روش ایجاد آن اعمال نماییم.