Entity Framework Core

لیست دوره های آموزشی منتشر شده

دوره های آموزشی
انتخاب جلسات بر اساس تاریخ
Seed Data with Entity Framework Core
ASP.Net Core MVC

Seed Data در Entity Framework Core – جلسه ۴۹

در این جلسه قصد داریم روش Seed Data در Entity Framework Core و یا همان ثبت اطلاعات پیش‌ فرض در پایگاه داده را بررسی نماییم، همچنین به بررسی بروزرسانی مدل و پایگاه داده در Entity Framework Core خواهیم پرداخت. ضمنا به شما نشان خواهیم داد تا چگونه اقدام به حذف Migration اعمال شده بروی پایگاه داده در Entity Framework Core نمایید. ما برای درج اطلاعات پیش فرض در پایگاه داده توسط Entity Framework Core دو روش را بررسی میکنیم. روش اول استفاده از کلاس DB Context و روش دوم استفاده از یک کلاس افزوده (External Extension) میباشد.

EF Core Relationship
ASP.Net Core MVC

ارتباط میان موجودیت‌ها در EF Core – جلسه ۴۷

در جلسه 47ام از آموزش ASP.NET Core MVC به بررسی ارتباط میان موجودیت‌ها در EF Core که به آن EF Core Relationship نیز گفته میشود خواهید پرداخت. به طور کلی موجودیت‌‌های در EF Core و پایگاه داده به سه حالت یک-به-یک، یک-به-چند و چند-به-چند با هم میتوانند در ارتباط باشند.

SQL Server & MySQL EF Core - EF Core Migration - Session 46
ASP.Net Core MVC

اتصال EF Core به SQL Server و MySQL و Migration در EF Core- جلسه ۴۶

در این جلسه از آموزش ASP.NET Core به اتصال EF Core به SQL Server و MySQL خواهیم پرداخت، همچنین نحوه DB Migration در EF Core با رویکرد Code First را بررسی خواهیم کرد. در جلسه 45ام وب‌اپلیکشن خود را برای شروع کار با EF Core آماده نمودیم. همچنین NuGet پکیجهای موبوطه را نصب نموده و یک DB Context ایجاد کردیم. در این جلسه قصد داریم به توسعه بیشتر DB Context بپردازیم و نحوه اتصال آن به پایگاه‌داده SQL Server و MySQL را بررسی کنیم.

Entity Framework Core - Session 45
ASP.Net Core MVC

شروع کار با Entity Framework Core – جلسه ۴۵

در این جلسه از آموزش ASP.NET Core قصد داریم شروع کار با Entity Framework Core را آغاز نماییم، همچنین قصد داریم به معرفی و نصب NuGet Packages ها مورد نیاز بپردازیم. Entity Framework Core (EF Core) در واقع همان پلتفرم دسترسی به داده (Data Access) معروف مایکروسافت میباشد که به صورت سبکتر، متن باز(Open Source)، قابلیت اجرا بروی چندین سیستم عامل (Cross-Functional) و قابل توسعه میباشد. این پلتفرم یک Object Relational Mapper (ORM) میباشد که به توسعه‌دهندگان .NET این امکان را میدهد که با پایگاه داده با استفاده از اشیاء .NET ارتباط برقرار کند.