EF Core

لیست دوره های آموزشی منتشر شده

دوره های آموزشی
انتخاب جلسات بر اساس تاریخ
AddSignleton-AddScoped-AddTransient-Dropdown-List-Validation-Session51-min
ASP.Net Core MVC

تفاوت AddSingleton – AddTransient – AddScoped – جلسه ۵۱

در این جلسه از آموزشی ASP.NET Core MVC به بررسی تفاوت AddScoped، AddTransient و AddSingleton خواهیم پرداخت، همچنین اعتبارسنجی DropDownList را پیاده‌سازی میکنیم. ما در جلسه 16ام به صورت تئوری به تفاوت میان این سه سرویس اشاره نمودیم. در این جلسه قصد داریم برای تفهیم بهتر این موضوع، به صورت عملی به بررسی تفاوت میان آنها بپردازیم. همچنین در ادامه این جلسه روشهای پیاده‌سازی اعتبارسنجی بروی DropDown Listها را بررسی میکنیم.

CRUD Operations in ASP.NET Core MVC with EF Core - Session50
ASP.Net Core MVC

عملیات CRUD در Controller و View – جلسه ۵۰

در این جلسه قصد داریم تا به پیاده سازی عملیات CRUD (خواندن، نوشتن، بروزرسانی و حذف) در Controller و View مربوط به وب اپلیکیشن ASP.NET Core با معماری MVC بپردازیم. همانگونه که مشاهده نمودید در جلسه 48ام ریپازیتوری مربوط به عملیات CRUD را (برای پایگاه داده SQL Server و داده‌های ایستا) را پیاده‌سازی نمودیم. در این جلسه قصد داریم با استفاده از آن ریپازیتوری، عملیات CRUD را بروی وب اپلیکیشن خود توسعه دهیم.

Seed Data with Entity Framework Core
ASP.Net Core MVC

Seed Data در Entity Framework Core – جلسه ۴۹

در این جلسه قصد داریم روش Seed Data در Entity Framework Core و یا همان ثبت اطلاعات پیش‌ فرض در پایگاه داده را بررسی نماییم، همچنین به بررسی بروزرسانی مدل و پایگاه داده در Entity Framework Core خواهیم پرداخت. ضمنا به شما نشان خواهیم داد تا چگونه اقدام به حذف Migration اعمال شده بروی پایگاه داده در Entity Framework Core نمایید. ما برای درج اطلاعات پیش فرض در پایگاه داده توسط Entity Framework Core دو روش را بررسی میکنیم. روش اول استفاده از کلاس DB Context و روش دوم استفاده از یک کلاس افزوده (External Extension) میباشد.

CRUD Repository & .NET Framework Upgrade - Session48
ASP.Net Core MVC

عملیات CRUD در ASP.NET Core MVC وبروزرسانی دات نت فریمورک – جلسه ۴۸

در این جلسه قصد داریم به پیاده سازی عملیات CRUD در ASP.NET Core MVC بپردازیم، همچنین در ادامه این جلسه دات نت فریمورک وب اپلیکیشن خود را بروزرسانی خواهیم کرد. ما دراین جلسه اینترفیس و ریپازیتوری مدل Cost خود را تکمیل خواهیم کرد تا عملیات CRUD که مخفف Create, Read, Update و Delete خواهد بود را انجام دهد. عملیات CRUD در واقع به عملیات اصلی ایجاد، خواندن، بروزرسانی و حذف داده در پایگاه داده و یا داده ایستا گفته میشود. همچنین در این جلسه علاوه بر تکمیل ریپازیتوری ایستا مدل Cost یک ریپازیتوری برای انجام عمیات ذکر شده بروی پایگاه داده SQL ایجاد خواهیم کرد.

EF Core Relationship
ASP.Net Core MVC

ارتباط میان موجودیت‌ها در EF Core – جلسه ۴۷

در جلسه 47ام از آموزش ASP.NET Core MVC به بررسی ارتباط میان موجودیت‌ها در EF Core که به آن EF Core Relationship نیز گفته میشود خواهید پرداخت. به طور کلی موجودیت‌‌های در EF Core و پایگاه داده به سه حالت یک-به-یک، یک-به-چند و چند-به-چند با هم میتوانند در ارتباط باشند.

SQL Server & MySQL EF Core - EF Core Migration - Session 46
ASP.Net Core MVC

اتصال EF Core به SQL Server و MySQL و Migration در EF Core- جلسه ۴۶

در این جلسه از آموزش ASP.NET Core به اتصال EF Core به SQL Server و MySQL خواهیم پرداخت، همچنین نحوه DB Migration در EF Core با رویکرد Code First را بررسی خواهیم کرد. در جلسه 45ام وب‌اپلیکشن خود را برای شروع کار با EF Core آماده نمودیم. همچنین NuGet پکیجهای موبوطه را نصب نموده و یک DB Context ایجاد کردیم. در این جلسه قصد داریم به توسعه بیشتر DB Context بپردازیم و نحوه اتصال آن به پایگاه‌داده SQL Server و MySQL را بررسی کنیم.

Entity Framework Core - Session 45
ASP.Net Core MVC

شروع کار با Entity Framework Core – جلسه ۴۵

در این جلسه از آموزش ASP.NET Core قصد داریم شروع کار با Entity Framework Core را آغاز نماییم، همچنین قصد داریم به معرفی و نصب NuGet Packages ها مورد نیاز بپردازیم. Entity Framework Core (EF Core) در واقع همان پلتفرم دسترسی به داده (Data Access) معروف مایکروسافت میباشد که به صورت سبکتر، متن باز(Open Source)، قابلیت اجرا بروی چندین سیستم عامل (Cross-Functional) و قابل توسعه میباشد. این پلتفرم یک Object Relational Mapper (ORM) میباشد که به توسعه‌دهندگان .NET این امکان را میدهد که با پایگاه داده با استفاده از اشیاء .NET ارتباط برقرار کند.