ASP.NET 6.0

لیست دوره های آموزشی منتشر شده

دوره های آموزشی
انتخاب جلسات بر اساس تاریخ
AddSignleton-AddScoped-AddTransient-Dropdown-List-Validation-Session51-min
ASP.Net Core MVC

تفاوت AddSingleton – AddTransient – AddScoped – جلسه ۵۱

در این جلسه از آموزشی ASP.NET Core MVC به بررسی تفاوت AddScoped، AddTransient و AddSingleton خواهیم پرداخت، همچنین اعتبارسنجی DropDownList را پیاده‌سازی میکنیم. ما در جلسه 16ام به صورت تئوری به تفاوت میان این سه سرویس اشاره نمودیم. در این جلسه قصد داریم برای تفهیم بهتر این موضوع، به صورت عملی به بررسی تفاوت میان آنها بپردازیم. همچنین در ادامه این جلسه روشهای پیاده‌سازی اعتبارسنجی بروی DropDown Listها را بررسی میکنیم.

CRUD Operations in ASP.NET Core MVC with EF Core - Session50
ASP.Net Core MVC

عملیات CRUD در Controller و View – جلسه ۵۰

در این جلسه قصد داریم تا به پیاده سازی عملیات CRUD (خواندن، نوشتن، بروزرسانی و حذف) در Controller و View مربوط به وب اپلیکیشن ASP.NET Core با معماری MVC بپردازیم. همانگونه که مشاهده نمودید در جلسه 48ام ریپازیتوری مربوط به عملیات CRUD را (برای پایگاه داده SQL Server و داده‌های ایستا) را پیاده‌سازی نمودیم. در این جلسه قصد داریم با استفاده از آن ریپازیتوری، عملیات CRUD را بروی وب اپلیکیشن خود توسعه دهیم.

Seed Data with Entity Framework Core
ASP.Net Core MVC

Seed Data در Entity Framework Core – جلسه ۴۹

در این جلسه قصد داریم روش Seed Data در Entity Framework Core و یا همان ثبت اطلاعات پیش‌ فرض در پایگاه داده را بررسی نماییم، همچنین به بررسی بروزرسانی مدل و پایگاه داده در Entity Framework Core خواهیم پرداخت. ضمنا به شما نشان خواهیم داد تا چگونه اقدام به حذف Migration اعمال شده بروی پایگاه داده در Entity Framework Core نمایید. ما برای درج اطلاعات پیش فرض در پایگاه داده توسط Entity Framework Core دو روش را بررسی میکنیم. روش اول استفاده از کلاس DB Context و روش دوم استفاده از یک کلاس افزوده (External Extension) میباشد.

CRUD Repository & .NET Framework Upgrade - Session48
ASP.Net Core MVC

عملیات CRUD در ASP.NET Core MVC وبروزرسانی دات نت فریمورک – جلسه ۴۸

در این جلسه قصد داریم به پیاده سازی عملیات CRUD در ASP.NET Core MVC بپردازیم، همچنین در ادامه این جلسه دات نت فریمورک وب اپلیکیشن خود را بروزرسانی خواهیم کرد. ما دراین جلسه اینترفیس و ریپازیتوری مدل Cost خود را تکمیل خواهیم کرد تا عملیات CRUD که مخفف Create, Read, Update و Delete خواهد بود را انجام دهد. عملیات CRUD در واقع به عملیات اصلی ایجاد، خواندن، بروزرسانی و حذف داده در پایگاه داده و یا داده ایستا گفته میشود. همچنین در این جلسه علاوه بر تکمیل ریپازیتوری ایستا مدل Cost یک ریپازیتوری برای انجام عمیات ذکر شده بروی پایگاه داده SQL ایجاد خواهیم کرد.