مسیریابی

لیست دوره های آموزشی منتشر شده

دوره های آموزشی
انتخاب جلسات بر اساس تاریخ
Attribute Routing - Session26
ASP.Net Core MVC

مسیریابی Attribute در ASP.NET Core – جلسه ۲۶

در این جلسه از آموزش ASP.NET Core به بررسی مسیریابی Attribute خواهیم پرداخت. به طور کلی دو نوع مسیریابی برای ASP.NET Core وجود دارد که شامل Conventional Routing و Attribute Routing میباشد. ما در جلسه دوازدهم مبحث Conventional Routing را با جزئیات کامل مورد بحث قرار داده‌ایم. نوع مسیریابی مورد بحث این جلسه برای استفاده در WEB API بهینه میباشد و مسیریابی در آن با استفاده از نشان (Attribute) صورت میگیرد. نشان ها را میتوان برای هر Action Method و یا Controller اعمال کرد.