آموزش رایگان ASP.NET 5.0

لیست دوره های آموزشی منتشر شده

دوره های آموزشی
انتخاب جلسات بر اساس تاریخ
HTML Helper in ASP.NET Core - Session28
ASP.Net Core MVC

HTML Helper در ASP.NET Core قسمت اول – جلسه ۲۸

در این جلسه از آموزش ASP.NET Core به بررسی HTML Helper در ASP.NET Core خواهیم پرداخت و به معرفی چهار مورد از آنها خواهیم پرداخت. HTML Helper یک کلاس‌میباشد که در Razor View میتواند جایگزین HTML Tag گردد. میتوان گفت که برای هر HTML Tag در کلاس HTML یک متد با Overload های متعددی وجود دارد. در طی این جلسه HTML Helperهای مربوط به Label, TextBox, TextArea و DropDownList مورد بررسی خواهد گرفت.