تیر ۳, ۱۴۰۱

لیست دوره های آموزشی منتشر شده

دوره های آموزشی
انتخاب جلسات بر اساس تاریخ
Paging in ASPNET Core - Session54
ASP.Net Core MVC

Paging در ASP.NET Core MVC – جلسه ۵۴

در این جلسه قصد داریم تا به پیاده‌سازی صفحه‌بندی یا Paging در ASP.NET Core MVC بپردازیم. در صورتی که تعداد رکوردهای ارسال شده به یک لیست برای نمایش بیش از یک حد مورد نظر باشد مشکلاتی برای بارگزاری صفحه مذکور بوجود می‌آید. به عنوان مثال زمان بارگزاری با توجه به حجم داده ارسالی طولانی‌تر شده و صفحه کندتر بارگزاری میگردد. همچنین نمای صفحه با توجه به تعداد رکوردها ممکن است ظاهر مناسبی نداشته باشد. ضمنا کاربر ذهنیت در مورد تعداد کلی رکوردهای نخواد داشت. ضمنا رسیدن با بالا و پایین (هدر و فوتر) سایت برای کاربر ممکن است دشوار گردد. برای رفع مشکلات فوق بهتر است در زمان نمایش لیست‌ها از صفحه‌‌بندی (Pagination) استفاده گردد.