خرداد ۲۵, ۱۴۰۱

لیست دوره های آموزشی منتشر شده

دوره های آموزشی
انتخاب جلسات بر اساس تاریخ
Join Entities & Serach in EF Core - Session 53-min
ASP.Net Core MVC

اتصال موجودیت در EF Core و جستجو در EF Core – جلسه ۵۳

در این جلسه به بررسی نحوه اتصال موجودیت در EF Core و وب اپلیکشن ASP.NET Core خواهیم پرداخت، همچنین روش جستجو در EF Core و ایجاد Query مناسب با استفاده از Lambda Expression (LINQ) را شرح خواهیم داد. در جلسات گذشته موجودیت‌های مختلفی برای وب اپلیکشن خود ایجاد نمودید که برخی از آنها با هم در ارتباط بودند. ما در این جلسه به اتصال این جوجودیت‌ها جهت نمایش در نما و گزارشات خواهیم پرداخت. سپس روش جستجو در لیست را با استفاده از EF Core و LINQ را با جزئیات کامل بررسی میکنیم.